відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сцинтиляційні характеристики кристалів

  • З метою визначення можливості отримання сцинтиляторів для КТ з поліпшеними параметрами нами проведено комплекс досліджень сцинтиляційних характеристика кристалів ZnSe, допованих 2-х і 3-х валентними елементами.
  • Проблема отримання великогабаритних якісних монокристалів CdWO4 пов'язана з подоланням ряду технологічних складнощів, обумовлених фізикохімічними особливостями вихідних сполук (висока летючість CdO), і значним впливом дефектів (домішкових і власних) на функціональні характеристики сцинтиляційного матеріалу. Виходячи з цього, визначення природи дефектів, причин їх утворення та впливу технологічних факторів на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів на стадії отримання сировини, вирощування та термообробки кристалів вольфрамату кадмію, а також умов взаємодії власних дефектів з різними домішками є актуальним завданням з точки зору можливості цілеспрямованого управління параметрами кристалів CdWO4 як ефективного сцинтиляційного матеріалу.
  • Вивченню впливу домішок молібдену та заліза на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4 присвячено багато робіт [21 -23].
  • Використання в сучасних томографічних і інтроскопічних пристроях і системах радіаційного контролю сцинтиляційних монокристалів висуває жорсткі вимоги до їх сцинтиляційних характеристик, рівню післясвітіння, стабільності сцинтиляційних параметрів при радіаційному впливі, а також однорідності характеристик. Визначено вплив домішок металів I – VI груп на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4.

Споріднені вершини: