відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

схема


Рисунок 5.14 – Стенд вимірювання відносного світлового виходу сцинтиляторів.
  • ТСП вимірювалася за схемою з охоронним електродом за допомогою електрометричного підсилювача з чутливістю по струму 10-14 А. Електродами служили напилені у вакуумі срібні плівки.
  • У стенді була застосована схема дослідження об’єкта, при якій джерело збуджуючого випромінювання та вимірювальний фотоприймач розташовуються по різні боки досліджуваного зразка (рис.5.14).