відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сфера Онзагера

  • Стохастична рекомбінація електронно -діркових пар має малу ймовірність, бо e-h пари, які перебувають за межами сфери Онзагера, можуть бути захоплені домішками, наявними в кожному з досліджуваних зразків.