відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стійкість

  • Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами. Для створення детектора з максимальною чутливістю, високим динамічним діапазоном, стійкістю до зовнішніх впливів та необхідними кінетичними параметрами, компоненти детектора повинні задовольняти наступним вимогам: -оптимальний для даного виду випромінювання ефективний атомний номер Zeff матеріалу сцинтилятору, -високий квантовий вихід люмінесценції сцинтилятору (> 50 тис. фотонів/МеВ, розкид світлового виходу < 3 %). -спектр власного випромінювання сцинтилятору близький до форми спектральної чутливості фотодіода (пік люмінесценції вище 550 нм). -малий коефіцієнт оптичного поглинання сцинтилятору, -низький рівень післясвітіння (< 0,02 % через 3 мс і < 0,002 % через 300 мс). -низька температурна залежність інтенсивності люмінесценції (коливання світлового виходу в температурному діапазоні 20 – 40 град x 0,1 %/град). -висока радіаційна стійкість сцинтилятору і ФД (девіація не більше, ніж 0,3 % в день і не більше, ніж 1 % в місяць при робочому завантаженні сканеру). -задовільні кінетичні характеристики сцинтилятору і ФД.