відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

срібло


Рисунок 3.7 – Температурна залежність інтегральної інтенсивності рентгенолюмінесценціі кристалів CdWO4
  • На рис. 3.7 представлена температурна залежність інтегральної інтенсивності рентгенолюмінесценції для зразків, які леговані натрієм і сріблом, а також кристала з надлишком вольфраму.