відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спектр рентгенолюмінесценції кристалів


Рисунок 2.10 – Залежність інтенсивності рентгенолюмінесценції від довжини хвилі змішаного кристала ZnS0,2Se0,8. Праворуч наведено номери шайб
  • Досліджено спектри рентгенолюмінесценції змішаних кристалів ZnS -ZnSe (рис. 2.7 – 2.10).


Супермножина:


Споріднені вершини: