відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спектр ТСЛ


Рисунок 3.15 – Спектри ТСЛ кристалів CdWO4 в максимумі низькотемпературного піка: 1-нелегований кристал, 2-легований Sm кристал.
  • Установка дозволила досліджувати спектри ТСЛ і ТСП в діапазоні температур 80 – 600 К, а термовисвічування як інтегрально по спектру в діапазоні 200 – 800 нм, так і окремо в будь якій смузі люмінесценції. Максимум спектра ТСЛ зразка з домішкою Bi зміщений в область Е = 2,3 еВ (540 нм). У спектрі ТСЛ зразка з домішкою Sm в К-області спостерігаються, крім того, характерні лінії випромінювання Sm (рис. 3.15). На відміну від спектрів інших зразків, у спектрі ТСЛ зразка з домішкою Bi переважає смуга 540 нм (2,3 еВ).
  • Спектр ТСЛ зразків з домішкою Мо включає дві смуги з максимумами 500 нм і 600 – 700 нм, внесок яких відрізняється для різних піків.


Супермножина:

Споріднені вершини: