відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спектрофотометр

  • Оптичну прозорість реєстрували за допомогою однопроменевого спектрофотометра Shimadzu UVmini-1 240.