відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сировина


Рисунок 4.3 – Амплітудні спектри кристалів 1х1х1 см3
  • З сировини різної кваліфікації чистоти були вирощені кристали різного стехіометричного складу та з домішками одно-, двох-або трьохвалентних металів, а також сполук фтору. Кристали стехіометричного складу (№ 3-14 в Таблиці 4.2) були отримані з використанням сировини з необхідним додатковим вмістом WO3, що компенсувало надлишок випарювання цього компоненту в процесі росту кристалу. Зразки цих кристалів показали більш кращі характеристики, ніж кристали, що були вирощена із сировини із стехіометричного складу (№ 2 в Таблиці 4.2). Кращий світловий вихід (50 % по відношенню до сцинтилятору CdWO4) і енергетичне розділення 8,5 % були отримані при використанні зразків, вирізаних з кристала № 6 (табл. 4.2), одержаний із сировини кваліфікації 4N. Варто підкреслити, що оптимізація процесу вирощування дозволило помітно скоротити (більше ніж на два порядки) післясвітіння кристала ZnWO4. Застосування сировини високої чистоти (5 N) дозволили виростити кристали, які мають ще більш високі сцинтиляційні параметри – світловий вихід більше 60 % відносно кристалу CdWO4 енергетичне розділення по Cs-137 (662кеВ) – 8 % (рис. 4.3). У роботі була зроблена спроба досягти максимально можливих сцинтиляційних параметрів у кристалів, вирощених з сировини більш низької чистоти (3 N) зі вмістом супутньої вольфраму домішкою молібдену близько 10-2 мас. %. Це ми спостерігали для кристалів, вирощених з сировини забрудненою молібденом. Одержані результати показують шляхи одержання сцинтиляторів на основі ZnWO4 , легованого Ме3 +, з високими сцинтиляційними параметрами із менш дорогої, але більш забрудненої сировини.