відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

симетрія

  • Враховуючи анізотропність ZnWO4, при вирощуванні крупних однорідних монокристалів використовувався кристалізаційний вузол, який забезпечував радіальну симетрію теплового поля в зонах кристалізації і охолодження кристалу.
  • Ямки травлення в цій площині відносяться до класу симетрії, відмінного від просторової групи ямок на площині (010). Ямки травлення в площині (010) кристалів ZnWO4 мають симетрію другого порядку, що відповідає просторовій групі P2/c.