відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

середовище

  • Концентрація вакансій кисню в кристалі залежить від концентрації кисню в газовому середовищі при вирощуванні та відпалі.
  • Положення й інтенсивність цих смуг не змінюються після відпалу кристалів у різних середовищах.
  • Після відпалу зразка в кисневмісном середовищі інтенсивність низькотемпературного піка ТСЛ зменшується.
  • Легування кристалів вольфрамату кадмію домішками, а також відпал в різних газових середовищах дозволяє модифікувати дефектну структуру кристалів, направлено впливаючи на механізми передачі енергії від матриці до центрів світіння, управляти процесами наростання і загасання світіння і отримувати матеріали з необхідними функціональними параметрами. Показано, що при легуванні кристалів CdWO4, що містять домішки іонів тривалентних металів, домішками лужних металів (Li, Na) і при відпалі в кисневмісної газовому середовищі, поліпшуються сцинтиляційні параметри кристалів: підвищується світловий вихід і знижується рівень післясвітіння.
  • Крім того, зважаючи на технологічно-економічну доцільність, вирощування монокристалів ZnWO4 здійснювали у повітряному середовищі вздовж напрямку [010], який є більш технологічним напрямком, перпендикулярним площині спайності. На другому етапі кристал піддавався додатковій термообробці в кисневому або повітряному середовищі для зняття залишкових напружень та забарвлення при температурі (850 ± 20)0С.
  • До ослаблення люмінесценції при зменшенні розміру частинок призводять також дисипативні властивості середовища композитного сцинтилятору (розсіяння і перепоглинання квантів люмінесценції).
  • До багатоканальних сцинтиелектронних детекторів (СД) для двох енергетичної КТ на основі сцинтиляційних елементів і фотодетектуючих пристроїв висуваються наступні вимоги: – рентгеночутливість СД в струмовому режимі роботи за нормальних кліматичних умов та при напрузі на трубці 100 кеВ повинна бути не менше ніж 30 мА?хв/Р?см2, – робочий діапазон СД повинен знаходитись в інтервалі від 20 кеВ до 150 кеВ, – СД повинні бути стійкими до температур навколишнього середовища в діапазоні від 273 К до 323 К.