відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

селективність

  • Нами було проведено експериментальне дослідження енергетичної селективності кожного композитного сцинтиляційного детектору рентгенівського випромінювання та співставлення отриманих даних з результатами обчислення енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання в детекторах.