відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

різниця


Рисунок 4.7 – Спектри збудження люмінесценції кристалів ZnxMg1-xWO4 для х = 1 (крива 1), 0,8 (2) і 0 (3) виміряні за допомогою синхротронного випромінювання в смузі ?em = 500 нм. На вставці - область енергій від краю фундаментального поглинання і до області фотонного множення.
  • Різниця пов'язана зі зменшенням довжини термализации в MgWO4 внаслідок більших значень ефективних мас електронів і дірок. Різниця ширини заборонених зон проявляється в спектрах збудження як зміщення низькоенергетичного порога до ~ 4 еВ і порогу множення електронних збуджень 11 – 12 еВ, до більш високих енергій із заміною катіона Zn катіоном Mg (рис. 4.7). Також, ще однією причиною зниження середньої відстані між термалізованими електронами і дірками може бути нерівномірний розподіл компонентів твердого розчину, що призводить до просторової флуктуації в нижній частині зони провідності і верхньої частини валентної зони (різниця ширини заборонених зон в ZnWO4 і MgWO4 становить близько 0,4 еВ).