відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рух

  • Рентгенофазовий аналіз (РФА) шихти та монокристалів проводився на дифрактометрі типу ДРОН – 3М в наступному режимі: випромінювання – Сu К., висока напруга – 35 еВ, анодний струм – 20 мА, щілини – 2х8х12х0,25 мм, Ni– фільтр діапазон 1 х 10-1/с, постійна часу 2,5 с, швидкість руху детектора град/сек, швидкість діаграмної стрічки 300 мм/година.