відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розсіювання

  • Широка смуга в спектрі пропускання може бути пов'язана із розсіюванням на кластерах, до складу яких входить WO3-х.
  • Наявність 3d-станів Zn в нижній частині валентної зони змінить розподіл енергії вторинних електронів і дірок в межах енергетичних зон після непружного розсіяння електронів високої енергії. В області вище порога множення електронних збуджень розсіювання гарячих електронів і дірок призводить до утворення додаткової низькоенергетичної електронно-діркової пари, довжина термализации якої буде також менше в твердих розчинах.
  • До ослаблення люмінесценції при зменшенні розміру частинок призводять також дисипативні властивості середовища композитного сцинтилятору (розсіяння і перепоглинання квантів люмінесценції).