відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розрахунок


Рисунок 5.13 – Енергетична залежність ефективності поглинання рентгенівського випромінювання. Крива 1 відповідає поглинанню рентгенівського випромінювання в композиційному сцинтиляторі GSO(Ce), крива 2 – розрахункова крива поглинання в кристалічній пластині GSO(Ce) товщиною 0,3 мм.
  • Це також підтверджує незначний внесок електронних станів катіонів у формування енергетичних рівнів в області забороненої зони, що було передбачене розрахунками структури зони [49]. Результати розрахунку представлені на рис. 4.6 а. Точний розрахунок p(ћ.) для твердих розчинів неможливий, оскільки не всі параметри відомі. Нажаль, розрахунки зонної структури для цих твердих розчинів недоступні на даний час.
  • При розрахунках значення товщини матеріалу х необхідно використовувати в одиницях г/см2. Базуючись на наведеній методиці обчислення, проведено розрахунки енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання для композитних сцинтиляційних матеріалів ZnSe(Al), ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce). Далі було проведено обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтиляційним елементом ZnSe(Al) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальною кривою (рис. 5.7). Аналогічно попереднім розрахункам, проведено обчислення і для композиційних сцинтиляційних детекторів на основі ZnWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 та GSO(Ce). Обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляційними елементами ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальними кривими (рис. 5.11 – 5.13) також демонструють добре узгодження експериментальних та розрахункових даних.
  • Далі необхідно провести розрахунок кількості елементів (n1) з урахуванням ширини різу, які можуть розміститися по довжині панелі. Потім провести розрахунок кількості елементів (n2) з урахуванням ширини різу, які можуть розміститися по ширині панелі.