відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розподіл

  • Зменшення довжини термализации повинно відбуватися внаслідок нерівномірного розподілу заміщених іонів з утворенням кластерів, побудованих з одного компонента, або внаслідок модуляції електронних станів випадковим чином розподілених заміщених іонів дна зони провідності і вершини валентної зони [36].
  • Розподіл надлишкової енергії фотонів (ћ. - Eg) між кінетичними енергіями електрона і дірки обернено пропорційно їх ефективним масам. Наявність 3d-станів Zn в нижній частині валентної зони змінить розподіл енергії вторинних електронів і дірок в межах енергетичних зон після непружного розсіяння електронів високої енергії. Також, ще однією причиною зниження середньої відстані між термалізованими електронами і дірками може бути нерівномірний розподіл компонентів твердого розчину, що призводить до просторової флуктуації в нижній частині зони провідності і верхньої частини валентної зони (різниця ширини заборонених зон в ZnWO4 і MgWO4 становить близько 0,4 еВ). Ці попередні міркування повинні бути підтверджені подальшим розвитком моделі рекомбінації гемінальних пар з урахуванням просторових флуктуацій розподілу компонентів.