відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розмір частинок


Рисунок 5.2 – Залежність рівня світлового виходу сцинтиляційних панелей на основі ZnSe від розміру частинок полікристалічного порошку і товщини зразка
  • Для відпрацювання методики виготовлення сцинтиляційних панелей з оптимальними функціональними параметрами нами була визначена залежність світлового виходу елементу від розміру частинок сцинтилятору ZnSe і товщини панелі (рис.5.1 та рис.5.2). Чим крупніше частинка, тим більший відсоток рентгенівського випромінювання буде поглинений, отже, інтенсивність люмінесценції зростає при збільшенні розміру частинок. Якщо рухатися в бік зменшення розміру частинок, то інтенсивність люмінесценції падає, причому при досягненні певного розміру (близько 30 мкм), люмінесценція стає досить низькою. Це пов’язано з довжиною пробігу електрону в даному матеріалі, і якщо вона стає більше розміру частинок, то лише незначна частина рентгенівського випромінювання поглинається в матеріалі й індукує люмінесценцію. До ослаблення люмінесценції при зменшенні розміру частинок призводять також дисипативні властивості середовища композитного сцинтилятору (розсіяння і перепоглинання квантів люмінесценції). При зменшенні розміру частинок світловий вихід падає, згідно з наведеними раніше роз’ясненнями, і для частинок з дисперсністю 120 – 200 мкм становить близько 80 %, для частинок 40 – 120 мкм – до 55 % і 25 – 40 мкм – до 30 %.


Супермножина:


Споріднені вершини: