відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розділення


Рисунок 4.3 – Амплітудні спектри кристалів 1х1х1 см3
  • Кращий світловий вихід (50 % по відношенню до сцинтилятору CdWO4) і енергетичне розділення 8,5 % були отримані при використанні зразків, вирізаних з кристала № 6 (табл. 4.2), одержаний із сировини кваліфікації 4N. Варто підкреслити, що оптимізація процесу вирощування дозволило помітно скоротити (більше ніж на два порядки) післясвітіння кристала ZnWO4. Застосування сировини високої чистоти (5 N) дозволили виростити кристали, які мають ще більш високі сцинтиляційні параметри – світловий вихід більше 60 % відносно кристалу CdWO4 енергетичне розділення по Cs-137 (662кеВ) – 8 % (рис. 4.3).