відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рентгенівська томографія

  • Таким чином, матеріали ZnSe (Te) і ZnSe (Al) є більш ефективними сцинтиляторами для детекторів рентгенівської інтроскопії та медичної комп'ютерної томографії.
  • Нами було встановлено, що ZnSe(Bi) має сцинтиляційні параметри не гірше, ніж у ZnSe(Al), а рекордно низьке значення часу висвічення цього халькогенідного сцинтилятору (0,55 мкс), дає основу вважати, що цей сцинтилятор перспективний для подальших досліджень і випробувань удетекторах рентгенівської комп'ютерної томографії.


Супермножина:

Споріднені вершини: