відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

релаксація

  • Після релаксації швидкої складової спектру, до 100 нс після впливу імпульсу збудження, вид спектрів помітно змінюється.
  • Присутність зовнішніх каналів випромінювальної релаксації електронних збуджень призводить до придушення ефективності створення АЛЕ.
  • Одним з можливих пояснень спостережуваного ефекту є зменшення довжини термализации гарячих носіїв заряду на стадії релаксації енергії після поглинання збуджуючих квантів [42].
  • Таким чином, характеристики висвічування АЛЕ схожі для всіх досліджених кристалів, що вказує на незначний вплив електронних станів заміщених катіонів на АЛЕ у збудженому стані і після релаксації збудження. Ці домішки виступають як випромінювальні (наприклад, домішка Мо) або безвипромінювальні канали релаксації, які конкурують з АЛЕ.