відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

режим

  • Необхідність вирощувати великорозмірні монокристали вольфрамату цинку в умовах відсутності підживлення розплаву вимагала створення такого кристалізаційного вузла, в якому можна було б забезпечити стабільні теплові умови в початковий період росту й динамічно змінювати їх у процесі вирощування, зберігаючи автономність режиму в камері охолодження.
  • 5.4 Тестування дослідних зразків детекторів на стенді з відтворенням двохенергетичного режиму реєстрації. До багатоканальних сцинтиелектронних детекторів (СД) для двох енергетичної КТ на основі сцинтиляційних елементів і фотодетектуючих пристроїв висуваються наступні вимоги: – рентгеночутливість СД в струмовому режимі роботи за нормальних кліматичних умов та при напрузі на трубці 100 кеВ повинна бути не менше ніж 30 мА?хв/Р?см2, – робочий діапазон СД повинен знаходитись в інтервалі від 20 кеВ до 150 кеВ, – СД повинні бути стійкими до температур навколишнього середовища в діапазоні від 273 К до 323 К.
  • 5.4.2 Тестування дослідних зразків композитних детекторів з відтворенням двохенергетичного режиму реєстрації.