відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

пік термолюмінесценції


Рисунок 3.16 – ТСЛ монокристалів CdWO4 з домішкою Ho (5·10-2 мас.% )
  • Дослідження впливу відпалів на ТСЛ зразків з домішкою Ho3+ показали, що в цих зразках присутні два піка термолюмінесценції з різним спектральним складом: Тmax = 130 – 140 К (510 – 515 нм) і Тmax = 230 К (540 нм) (рис. 3.16), як і в деяких інших кристалах CdWO4, що леговані тривалентними металами.


Супермножина:


Споріднені вершини: