відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

пік ТСЛ


Таблиця 3.1 – Характеристики піків ТСП і ТСЛ кристалів
  • У спектрах бездомішкових зразків у дослідженій області температур спостерігаються шість-сім піків ТСП і п'ять-шість піків ТСЛ в К-і С-смугах (в областях 2 еВ (620 Нм) і 2,5 еВ (495 нм), відповідно), положення та інтенсивності яких сильно залежать від стехіометричного складу (рис. 3.13). У спектрах бездомішкових зразків з надлишком W частіше проявляються С-піки ТСЛ з максимумами в області 85-90 К, а також піки ТСП і С-піки ТСЛ при 120 – 130 К. При надлишку Cd в кристалі збільшуються піки ТСП і С-піки ТСЛ при 150 К, а піки ТСЛ при 80 – 90 К і ТСП при 270 К зменшуються. Практично вся світлосума запасається у двох характерних широких піках ТСЛ при 180, 290 К (СdWО4:Bi) і 140 – 150, 255 К (CdWO4 : Sm) (рис. 3.14).спостерігаються піки ТСП при 240 – 250, 270 К і К-піки ТСЛ при 195 – 200 К, 225 –230 К. Вузькі піки ТСП і ТСЛ, які характерні для бездомішкових зразків, у спектрах легованих зразків не виявляються (рис. 3.14). Про це свідчить зазначене вище значне (на два-три порядки) підвищення інтенсивності ТСП і ТСЛ, висвічування в піках ТСЛ одночасно К-і С-смуг (що, як правило, не спостерігається в спектрах номінально чистих зразків), зосередження світлосуми лише в двох температурних областях, відсутність чіткої кореляції з ТСП. Згідно рис. 3.9, на температурної залежності в К-області (у бездомішкових зразках) і в лініях Sm3+ (зразки з Sm) спостерігаються характерні злами в області висвічування найбільш інтенсивних піків ТСЛ. Енергії активації піків ТСП і ТСЛ в К-області при цих температурах істотно відрізняються (табл. 3.1). При Т < 180 К піки ТСЛ в С-області збігаються по температури з піками ТСП, що свідчить про їх рекомбінаційний характер. Після відпалу зразка в кисневмісном середовищі інтенсивність низькотемпературного піка ТСЛ зменшується.


Супермножина:

Споріднені вершини: