відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

підґратка кристала


Рисунок 3.5 – Спектри ФЛ кристалів CdWO4 при Т = 290 К з домішками металів I-і II-ї групи (заштрихована область)
  • Однак у випадку III-валентних домішок має відбуватися істотне порушення аніонів і катіонів підґраток кристала CdWO4, що призводить до значної деформації спектрів люмінесценції при фотозбуджені вольфраматних центрів світіння, причому ступінь такої деформації спектрів повинна залежати від способу здійснення зарядовим компенсації (рис 3.5, кр. 6 і 7).


Супермножина:


Споріднені вершини: