відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

підсилювач

  • Вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) сцинтиляторів виконувалися на установці, яка виготовлена на базі спектрофотометричного обчислювального комплексу КСВУ-23, до якого входять монохроматор МДР-23, фотоприймач ФЕП-100, підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач сигналу і комп'ютер.
  • ТСП вимірювалася за схемою з охоронним електродом за допомогою електрометричного підсилювача з чутливістю по струму 10-14 А. Електродами служили напилені у вакуумі срібні плівки.
  • ВОС складається з: рентгенівського апарату (РА) (RAPAN 200/100, Ua = 130-180 кВ), блоку керування РА (X-RAY CONTROL). блоку детектування і перетворення оптичного випромінювання (що включає кремінний фотоприймач S5106. модуля зарядочутливого підсилювача – 20-ти розрядного АЦП (CSA/ADC). модулів синхронізації і управління. модуля самотестування (синхронізація). інтерфейса ПЕОМ (RS-232), допоміжних систем (ATEST, BUF)), блоку живлення (PS), систем комунікації та пересилання даних. датчика рентгенівського випромінювання).