відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

процес отримання

  • З іншого боку, варіюючи складом такого твердого розчину, можна знижувати температуру розплаву, щодо Трозпл. чистого ZnS, що може істотно спростити технологічний процес отримання кристалічного об'ємного матеріалу.
  • Крім оптимізації процесу одержання кристалів ZnWO4, були проведені дослідження щодо впливу на сцинтиляційні параметри відхилення від стехіометрії і легування.


Супермножина:

Споріднені вершини: