відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

проблема

  • Проблема отримання великогабаритних якісних монокристалів CdWO4 пов'язана з подоланням ряду технологічних складнощів, обумовлених фізикохімічними особливостями вихідних сполук (висока летючість CdO), і значним впливом дефектів (домішкових і власних) на функціональні характеристики сцинтиляційного матеріалу.
  • Вирішити дану проблему можна шляхом застосування сучасних сцинтиляційних матеріалів, що володіють параметрами, які можуть задовольнити вимоги, до детекторів сучасної інтроскопічних апаратурі.
  • У теперішній час широко використовуються двохенергетичні цифрові радіографічні системи (ДЦРС) у сканерах для вирішення проблем безпеки у аеропортах, банках, поштових відділеннях, тощо.