відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

порошок


Рисунок 5.2 – Залежність рівня світлового виходу сцинтиляційних панелей на основі ZnSe від розміру частинок полікристалічного порошку і товщини зразка
  • Сцинтиляційні панелі, що були виготовлені з найбільш крупної фракції порошку селеніду цинку (200 – 600 мкм) за рівнем світлового виходу наближаються до кристалічного зразку (до 95 % від світлового виходу кристалу).
  • Для виготовлення низькоенергетичого СД ми використовували композитний сцинтиляційний елемент на основі дрібнокристалічного порошку ZnS0,2Se0,8. Для виготовлення високоенергетичного СД ми використовували композитний сцинтиляційний елемент на основі дрібнокристалічного порошку вольфрамату цинку (ZnWO4). Товщина кожного елементу на основі дрібнокристалічних порошків (ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4) або CdWO4 повинна бути – 1 ± 0,05 мм.
  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря.
  • Розроблено способи виготовлення композитних сцинтиляторів для двохенергетичних томографічних детекторів на основі подрібнених оксидних та халькогенідних кристалів, або керамічних сцинтиляційних порошків.