відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

подрібнені кристали

  • Дану задачу можна вирішити шляхом отримання композиційних сцинтиляторів на основі подрібнених кристалів. Композиційні сцинтиляційні матеріали мають ряд істотних переваг в порівнянні з кристалічними матеріалами за такими показниками: -Висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високого ступеня гомогенізації гранул подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей.


Супермножина:


Споріднені вершини: