відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

погіршення


Рисунок 4.4 б – Криві ТСЛ кристалів ZnWO4 з неконтрольованою домішкою Мо легований Eu3+
  • Після легування іонами Ме3+ в кристалах CdWO4 утворюються, по всій видимості, складні комплекси, які є центрами захоплення і забарвлення, до складу яких входять іони домішки і відновлений вольфрам (W5+), що дозволяє розрахувати погіршення світлового виходу і післясвітіння. Вже при концентрації домішки тривалентного металу ~ 5 · 10-4 мас.% спостерігається погіршення світлового виходу і післясвітіння кристалів вольфрамату кадмію. При концентрації тривалентних металів 5 · 10-3 мас. % і вище в сировині для вирощування кристалів вольфрамату кадмію спостерігається неприпустиме погіршення параметрів. Встановлено поріг концентрації тривалентних металів у сировині для вирощування кристалів вольфрамату кадмію (5 · 10-3 мас.%), вище якого спостерігається неприпустиме погіршення сцинтиляційних параметрів.
  • Криві ТСЛ цих зразків показали, що для нелегованого кристала з неконтолюємою домішкою Мо спостерігається інтенсивний пік при Т = 170 К (рис.4.4), це підтверджує той факт, що домішка Mo генерує в кристалах ZnWO4 пастки електронів, які частково перешкоджають передачі енергії до власних центрів люмінесценції, та призводять до появи інерційного свічення, що проявляється в збільшені показнику післясвічення та погіршенню світлового виходу. Легування кристалу домішкою Eu3+ призводить до перерозподілу світлосуми на користь низькотемпературного піка (130 К), який відповідає за більш короткі часи висвічування.