відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

персонал

  • Використання сцинтиляційного матеріалу з малим значенням Zеф дуже важливо в медичне приладобудування, так як це дозволяє зменшити енергію рентгенівського сигналу і, відповідно, дозові радіаційні навантаження як на об'єкт, так і на обслуговуючий персонал.