відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

перетворювач

  • Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струм – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.
  • Вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) сцинтиляторів виконувалися на установці, яка виготовлена на базі спектрофотометричного обчислювального комплексу КСВУ-23, до якого входять монохроматор МДР-23, фотоприймач ФЕП-100, підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач сигналу і комп'ютер.