відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

переміщення


Рисунок 5.14 – Стенд вимірювання відносного світлового виходу сцинтиляторів.
  • Розміри поля переміщення зразка 200х200 мм. Дискретність переміщення зразка 0,1 мм. Система переміщення забезпечує можливість двокоординатного переміщення об’єкта – сцинтилятору щодо нерухомих джерела випромінювання і фотоприймача. В якості механізму переміщення використовується графічний пристрій «Нейрон». Дискретність переміщення по обох осях складає 0,1 мм, а розміри робочої зони 200 х 200 мм. Комп’ютер також керує механізмом переміщення тримача із зразком щодо рентгенівського джерела.