відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

перегин


Рисунок 2.6 – Залежність коефіцієнта пропускання від довжини хвилі для змішаного кристала ZnS0,3Se0,7. Справа приведені номери шайб. (Нумерація від носової частини до хвостової).
  • У змішаних кристалах ZnS0,05Se0,95, ZnS0,1Se0,9 з малою концентрацією сірки в області 600-800 нм з'являється перегин, пов'язаний із збільшенням кількості комплексів SSeVZnZni і підвищенням долі донорноакцепторної люмінесценції. У кристалах, що мають велику концентрацію сірки: ZnS0,15Se0,85, ZnS0,2Se0,8, ZnS0,25Se0,75, ZnS0,3Se0,7. цей перегин відсутній (рис. 2.1 – 2.6).