відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

переваги


Таблиця 2.2 – Сцинтиляційні параметри змішаних кристалів ZnSxSe(1-x) порівняно з класичними халькогенідними кристалами
  • За найбільш важливими параметрами, такими як світловий вихід і рівень післясвітіння матеріали ZnSe (Te) і ZnSe (Al) мають істотні переваги відносно CsI(Tl) і Gd2O2S(Tb) (див. табл. 1). Також до переваг селеніду цинку можна віднести високий коефіцієнт спектрального узгодження його максимуму спектру випромінювання з максимумом спектра чутливості кремнієвого фотодіода (Si-ФД). Композиційні сцинтиляційні матеріали мають ряд істотних переваг в порівнянні з кристалічними матеріалами за такими показниками: - Відсутність обмежень лінійних розмірів? - Висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високого ступеня гомогенізації гранул подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей? - Можливість створення нових функціональних матеріалів з варійованими в широких межах оптичними і сцинтиляційними характеристиками шляхом виготовлення багатокомпонентних композиційних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів)? - Поліпшені механічні та конструкційні властивості, в порівнянні з кристалічними аналогами.
  • З таблиці 2.2 видно, що параметри змішаних кристалів ZnSxSe(1-x) мають перевагу порівняно з ZnSe(Al) за часом висвічення та рівнем післясвітіння.
  • Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами.