відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

основа


Рисунок 5.15 б – Топограми радіолюмінесценції: сцинтиляційна панель на основі ZnSe з розміром частинок 120-200 мкм (розміри панелі 24.30.1 мм3).
  • Нові сцинтиляційні матеріали на основі Gd2O2S(Pr,Ce,F) (торгова назва “UFS Ceramic”) мають хороші характеристики післясвітіння і світлового виходу, проте їх застосування обмежується високою вартістю вихідних матеріалів і складністю технологічного процесу одержання даних матеріалів. Дану задачу можна вирішити шляхом отримання композиційних сцинтиляторів на основі подрібнених кристалів. -Можливість створення нових функціональних матеріалів з варійованими в широких межах оптичними і сцинтиляційними характеристиками шляхом виготовлення багатокомпонентних композиційних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). Сцинтиляційні елементи на основі монокристалів або кераміки для даних фотодетекторів необхідно виготовляти розділеними на окремі елементи (пікселі), що за розмірами відповідають апертурі фотодетекторів.
  • З метою одержання монокристалічного сцинтилятора на основі вольфрамату цинку з покращеними властивостями в роботі досліджувався вплив легування на функціональні параметри ZnWO4, а також були одержані змішані кристали ZnxMg1-xWO4.
  • ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОТРИМАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ КОМПОЗИТНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ ZnSe, CdWO4, ZnWO4 ТА ІНШИХ. Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами.
  • Це пов'язано як з методикою одержання порошкоподібних люмінофорів і способами виготовлення на їх основі сцинтиляційних панелей або керамік, так і з характеристиками самих матеріалів.
  • Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтилятором на основі ZnSe(Al) у низькоенергетичному діапазоні (20 – 60 кеВ). Аналогічно попереднім розрахункам, проведено обчислення і для композиційних сцинтиляційних детекторів на основі ZnWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 та GSO(Ce). Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляторами на основі LGSO(Ce) та GSO(Ce) у середньому діапазоні енергій (50-100 кеВ) – завдяки К-скачкам поглинання гадолінію (50,23 кеВ) та лютецію (63,3 кеВ). Для сцинтиляційних панелей на основі оксидних сцинтиляторів ZnWO4, CdWO4, LuGdSiO5(Ce) (LGSO(Ce)) та Gd2SiO5(Ce) (GSO(Ce)) загальна тенденція залежностей світлового виходу від товщини і розміру частинок відповідає представленій тенденції для селеніду цинку.
  • 5.3.2 Визначення однорідності сцинтиляційних параметрів панелей на основі ZnSe, ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13. Визначення однорідності характеристик панелей на основі ZnSe, ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13було засноване на вимірюванні однорідності світлового виходу. Для сцинтиляційних панелей на основі оксидних сцинтиляторів ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 неоднорідність світлового виходу за площею зразку була не гірше, ніж 5 %.
  • До багатоканальних сцинтиелектронних детекторів (СД) для двох енергетичної КТ на основі сцинтиляційних елементів і фотодетектуючих пристроїв висуваються наступні вимоги: – рентгеночутливість СД в струмовому режимі роботи за нормальних кліматичних умов та при напрузі на трубці 100 кеВ повинна бути не менше ніж 30 мА?хв/Р?см2, – робочий діапазон СД повинен знаходитись в інтервалі від 20 кеВ до 150 кеВ, – СД повинні бути стійкими до температур навколишнього середовища в діапазоні від 273 К до 323 К. Для виготовлення низькоенергетичого СД ми використовували композитний сцинтиляційний елемент на основі дрібнокристалічного порошку ZnS0,2Se0,8. Для виготовлення високоенергетичного СД ми використовували композитний сцинтиляційний елемент на основі дрібнокристалічного порошку вольфрамату цинку (ZnWO4). Товщина кожного елементу на основі дрібнокристалічних порошків (ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4) або CdWO4 повинна бути – 1 ± 0,05 мм.
  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря.
  • Одержано швидкодіючі композитні сцинтилятори на основі кераміки галій-гадолінієвого гранату, легованого церієм зі світловим виходом на рівні комерційного кристалу селеніду цинку. Оптимізовано умови отримання дрібнокристалічних сцинтиляторів для композитних панелей на основі ZnSe, ZnWO4 та ін. Розроблено способи виготовлення композитних сцинтиляторів для двохенергетичних томографічних детекторів на основі подрібнених оксидних та халькогенідних кристалів, або керамічних сцинтиляційних порошків.