відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

оптичне поглинання кристалів

  • Так, наприклад, відпал в кисневій атмосфері або введення одновалентних домішок (наприклад, Li) призводять до зменшення конценрації центрів забарвлення, що обумовлені завжди присутніми у вихідній шихті неконтрольованими домішками Ме3+ і до підвищення оптичного поглинання кристалів.


Супермножина:


Споріднені вершини: