відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

одержання кристалів

  • Цей факт може привести до відхилення від стехіометрії, що неприпустимо, так як ця сполука відноситься до класу дальтонидів в кристалі буде спостерігатися випадіння фази ZnO. Для забезпечення можливості одержання кристалів зі складом найбільш близьким до стехіометричного, необхідно створити умови які мінімізують зміну співвідношення вихідних оксидів у розплаві за рахунок випарювання, або початкове застосувати сировину з певним відхиленням від стехіометрії.
  • Крім оптимізації процесу одержання кристалів ZnWO4, були проведені дослідження щодо впливу на сцинтиляційні параметри відхилення від стехіометрії і легування.


Супермножина:

Споріднені вершини: