відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

обчислення


Рисунок 5.13 – Енергетична залежність ефективності поглинання рентгенівського випромінювання. Крива 1 відповідає поглинанню рентгенівського випромінювання в композиційному сцинтиляторі GSO(Ce), крива 2 – розрахункова крива поглинання в кристалічній пластині GSO(Ce) товщиною 0,3 мм.
  • Нами було проведено експериментальне дослідження енергетичної селективності кожного композитного сцинтиляційного детектору рентгенівського випромінювання та співставлення отриманих даних з результатами обчислення енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання в детекторах. Обчислення базується на математичній обробці табличних коефіцієнтів ослаблення ?. Для обчислень використовували масовий коефіцієнт ослаблення рентгенівського випромінювання ?/?. Величина ?/? характеризує ослаблення рентгенівського випромінювання шаром матеріалу товщиною 1 г/см2. Для обчислення товщини в г/см2 товщина х в сантиметрах помножується на густину ? у г/см3. Базуючись на наведеній методиці обчислення, проведено розрахунки енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання для композитних сцинтиляційних матеріалів ZnSe(Al), ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce). Далі було проведено обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтиляційним елементом ZnSe(Al) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальною кривою (рис. 5.7). Аналогічно попереднім розрахункам, проведено обчислення і для композиційних сцинтиляційних детекторів на основі ZnWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 та GSO(Ce). Обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляційними елементами ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальними кривими (рис. 5.11 – 5.13) також демонструють добре узгодження експериментальних та розрахункових даних.