відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

носій заряду


Таблиця 1.1– Електричні і кінетичні параметри кристалів ZnSe, допованих донорними домішками
  • Після температурної обробки (ТО) зразків в парах цинку відбувається різкий спад пропускання (рис. 1.3(б)), що свідчить про появу вільних носіїв заряду в зоні провідності. Також було показано збільшення більше, ніж в 10 разів електропровідності досліджуваних кристалів відносно ZnSe (таблиця. 1.1), що підтверджує утворення вакансій VZn і підвищення концентрації носіїв заряду.
  • При спільному легуванні кристалу з Ме3+домішкою Ме+ необхідність у власних дефектах для компенсації надлишкового заряду зникає. Потрібно відзначити, що при введенні в кристал CdWO4 однозарядних катіонів лужних металів в більшості випадків спостерігається збільшення світлового виходу і зменшення післясвітіння, що може бути пов'язано, як зазначалося вище, з компенсацією заряду неконтрольованих домішок. Вони утворюють центри забарвлення і глибокі пастки носіїв заряду, що призводить до поглинання власного світіння, запасанню світлосуми і появі повільного компонента висвічування. Шляхом термічного відпалу на повітрі або легуванням сполуками літію кристалів вольфрамату кадмію можна модифікувати дефектну структуру і глибокі пастки носіїв заряду, які відповідальніють за післясвічення кристалу CdWO4.
  • Одним з можливих пояснень спостережуваного ефекту є зменшення довжини термализации гарячих носіїв заряду на стадії релаксації енергії після поглинання збуджуючих квантів [42]. З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ).
  • Ці просторові флуктуації зон не є суттєвими для носіїв заряду з кінетичних енергій вище, ніж 0,4 еВ, а для більш низьких енергій флуктуації будуть обмежувати дифузію термалізованих електронів і дірок.