відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

нелеговані кристали


Рисунок 4.4 а – Криві ТСЛ кристалів ZnWO4 з неконтрольованою домішкою Мо нелегований
  • Криві ТСЛ цих зразків показали, що для нелегованого кристала з неконтолюємою домішкою Мо спостерігається інтенсивний пик при Т = 170 К (рис.4.4), це підтверджує той факт, що домішка Mo генерує в кристалах ZnWO4 пастки електронів, які частково перешкоджають передачі енергії до власних центрів люмінесценції, та призводять до появи інерційного свічення, що проявляється в збільшені показнику післясвічення та погіршенню світлового виходу.


Супермножина:


Споріднені вершини: