відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

наявність

  • Ще однією особливістю структури енергетичних зон є наявність 3d-станів Zn в нижній частині валентної зони ZnWO4 [48, 49], в результаті чого відбувається збільшення щільності станів на дні валентної зони. Наявність 3d-станів Zn в нижній частині валентної зони змінить розподіл енергії вторинних електронів і дірок в межах енергетичних зон після непружного розсіяння електронів високої енергії.
  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря.