відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

молібден

  • Вивченню впливу домішок молібдену та заліза на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4 присвячено багато робіт [21 -23]. Дослідження кристалів CdWO4, легованих молібденом, показали, що в таких зразках проявляється повільний компонент рентгенолюмінесценції із часом загасання інтенсивності T1/2 = 400 мкс (час спаду інтенсивності в 2 рази) при Т < 150 К з максимумом 650 – 700 нм, який відсутній в номінально чистих зразках. Температурні залежності інтенсивності цієї смуги зразків з різною концентрацією Мо (ріс.3.18-а), які суттєво відрізняються від характеристик власного світіння, підтверджують, що це світіння пов'язане з центром, до складу якого входить іон молібдену. Положення максимумів ТСЛ (Т = 90-100, 220, 270, 320 К) є характерним для кристалів CdWO4 з домішкою молібдену [24].
  • У роботі була зроблена спроба досягти максимально можливих сцинтиляційних параметрів у кристалів, вирощених з сировини більш низької чистоти (3 N) зі вмістом супутньої вольфраму домішкою молібдену близько 10-2 мас. %. Це ми спостерігали для кристалів, вирощених з сировини забрудненою молібденом. Такі зразки мали світловий вихід більше ніж в два рази нижчий ніж кристали більш чисті по молібдену.