відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

можливість створення

  • Можливість створення нових функціональних матеріалів з варійованими в широких межах оптичними і сцинтиляційними характеристиками шляхом виготовлення багатокомпонентних композиційних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів).


Супермножина:


Споріднені вершини: