відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

модифікація

  • Крім того, модифікація спектрального складу сцинтиляційних відгуків також негативно впливає на світловий вихід, оскільки чутливості ФЕУ, як правило, оптимізована для спектральної області основної смуги випромінювання сцинтилятору.
  • Однак тверді розчини з висвічуванням активуючої домішки не є оптимальними для вивчення впливу модифікації довжини термализации. З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ). Моделювання створення екситонів при збудженні ВУФ виконувалися для того, щоб продемонструвати, що спостережувана залежність спектрів збудження люмінесценції від х визначається модифікацією довжини термализации.
  • Ми змоделювали модифікацію p(ћ.) для випадку зменшення довжини термализации. Представлені дані також показують модифікацію довжини термализации в ZnxMg1-хWO4 з найменшим значенням при х = 0,5.