відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

методика


Рисунок 5.2 – Залежність рівня світлового виходу сцинтиляційних панелей на основі ZnSe від розміру частинок полікристалічного порошку і товщини зразка
  • У додатку Б приведена лабораторна методика № 95:2015 одержання шихти вольфрамата цинку.
  • Для відпрацювання методика виготовлення сцинтиляційних панелей з оптимальними функціональними параметрами нами була визначена залежність світлового виходу елементу від розміру частинок сцинтилятору ZnSe і товщини панелі (рис.5.1 та рис.5.2).
  • Це пов'язано як з методикою одержання порошкоподібних люмінофорів і способами виготовлення на їх основі сцинтиляційних панелей або керамік, так і з характеристиками самих матеріалів.
  • Базуючись на наведеній методиці обчислення, проведено розрахунки енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання для композитних сцинтиляційних матеріалів ZnSe(Al), ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce).