відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

метал

  • Вже при концентрації домішки тривалентного металу ~ 5 · 10-4 мас.% спостерігається погіршення світлового виходу і післясвітіння кристалів вольфрамату кадмію. При концентрації тривалентних металів 5 · 10-3 мас. % і вище в сировині для вирощування кристалів вольфрамату кадмію спостерігається неприпустиме погіршення параметрів. Потрібно відзначити, що при введенні в кристал CdWO4 однозарядних катіонів лужних металів в більшості випадків спостерігається збільшення світлового виходу і зменшення післясвітіння, що може бути пов'язано, як зазначалося вище, з компенсацією заряду неконтрольованих домішок. Найбільший вплив на люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики кристалів вольфрамату кадмію надають домішки тривалентних металів вже при концентраціях, що перевищують 5 · 10-4 мас.%. Встановлено поріг концентрації тривалентних металів у сировині для вирощування кристалів вольфрамату кадмію (5 · 10-3 мас.%), вище якого спостерігається неприпустиме погіршення сцинтиляційних параметрів. Одновалентні домішки лужних металів і, в деяких випадках, відпал в кисневмісної атмосфері перетворюють дефектні комплекси, які утворені Ме3+, і поліпшують функціональні параметри кристалів CdWO4.
  • Визначено вплив домішок металів I – VI груп на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4. Встановлено, що домішки іонів тривалентних металів в концентраціях більш, ніж 5 . 10–4 мас. % сприяють утворенню глибоких пасток носіїв заряду і центрів забарвлення. Показано, що при легуванні кристалів CdWO4, що містять домішки іонів тривалентних металів, домішками лужних металів (Li, Na) і при відпалі в кисневмісної газовому середовищі, поліпшуються сцинтиляційні параметри кристалів: підвищується світловий вихід і знижується рівень післясвітіння.
  • З сировини різної кваліфікації чистоти були вирощені кристали різного стехіометричного складу та з домішками одно-, двох-або трьохвалентних металів, а також сполук фтору. Легування одновалентними металами у поєднанні з фторидом цинку дозволяють ще поліпшити прозорість і сцинтиляційні властивості ZnWO4.