відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

магній


Таблиця 4.7 – Хімічний склад у досліджуваних точках
  • Крім того в роботі ставилась задача одержати кристали твердих розчинів вольфраматів цинку та магнію.
  • Також необхідно відмітити, що із збільшенням вмісту магнію щільність дислокацій збільшується. По даним табл. 4.7 кількість магнію, цинку та вольфраму є однаковою в усіх досліджуваних точках і варіюється у межах похибки.