відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

літій


Рисунок 3.17– ТСЛ монокристалів CdWO4
  • Літій + і Bi вводили шляхом додавання в шихту Liв концентрації 0,25 мас. % (Далі 2CO3 CdWO4:Li). Вісмут вводили шляхом додавання Bi 2O3 в концентрації 0,025 мас. % одночасно з літієм (CdWO4:Li+ Bi ).
  • Інтенсивність ТСЛ кристалів вольфрамату кадмію, що леговані літієм, набагато нижче номінально чистого кристала, який вирощений з шихти чистотою 4N. Піки ТСЛ кристала з літієм лежать в області температур нижче 160 К (рис. 3.17). Іон літію в ґратці кристала CdWO4 модифікує дефектну структуру, що відповідає за створення пасток носіїв заряду. Таким чином, шляхом термічного відпалу на повітрі або легування сполуками літію можна модифікувати дефектну структуру кристалів вольфрамату кадмію і глибокі пастки носіїв заряду, що обумовлюють післясвітіння кристала CdWO4.